กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 2.0726168E+71.8004682E+713.1 %5.0423871.22348262.017.8 %5.0
รวม 20,726,168 18,004,682 13.13 % 5.0 423,871 348,262 17.84 % 5.0