กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ3.323846E+73.777394E+7-13.6 %0.0513528.38417260.2518.7 %5.0
รวม 33,238,460 37,773,940 -13.65 % 0.5 513,528 417,260 18.75 % 5.0