สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข6436672.53190503.050.4 %5.052426.3220980.76860.0 %5.0
รวม 6,436,673 3,190,503 50.43 % 5.0 52,426 20,981 59.98 % 5.0