กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 1594535.31212082.024.0 %5.074369.28134025.94154.2 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง82141.063170961.0-108.1 %0.019450.0592889.409485.1 %5.0
รวม 1,676,676 1,383,043 17.51 % 5.0 93,819 36,915 60.65 % 5.0