กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 859941.0578001.032.8 %5.036339.62913069.26564.0 %5.0
รวม 859,941 578,001 32.79 % 5.0 36,340 13,069 64.04 % 5.0