สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1112725.01280696.0-15.1 %0.046407.50852096.703-12.3 %0.0
รวม 1,112,725 1,280,696 -15.10 % 0.5 46,408 52,097 -12.26 % 0.5