สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง955535.63650806.031.9 %5.038487.664084.442989.4 %5.0
รวม 955,536 650,806 31.89 % 5.0 38,488 4,084 89.39 % 5.0