กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์4020418.05796000.0-44.2 %0.047523.8412654.79373.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย175587.4475157.0757.2 %5.075703.0161319.78198.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต143724.1361684.8457.1 %5.06176.09962355.116561.9 %5.0
รวม 4,339,730 5,932,842 -36.71 % 0.5 129,403 16,330 87.38 % 5.0