กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1500557.91380643.68.0 %4.043515.3411695.13273.1 %5.0
รวม 1,500,558 1,380,644 7.99 % 4.0 43,515 11,695 73.12 % 5.0