กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย ไม่ครบ880000.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ637012.44224000.064.8 %5.02405.88013921.1045-63.0 %0.0
รวม 637,012 224,000 0.00 % 0.0 2,406 3,921 0.00 % 0.0