กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 856653.88752143.012.2 %5.042708.6614785.4465.4 %5.0
รวม 856,654 752,143 12.20 % 5.0 42,709 14,785 65.38 % 5.0