กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 671742.06492000.026.8 %5.034429.2383528.961489.8 %5.0
รวม 671,742 492,000 26.76 % 5.0 34,429 3,529 89.75 % 5.0