สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 650943.75729290.0-12.0 %0.035142.1295691.753983.8 %5.0
รวม 650,944 729,290 -12.04 % 0.5 35,142 5,692 83.80 % 5.0