สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 551640.63215000.061.0 %5.030483.3981582.6594.8 %5.0
รวม 551,641 215,000 61.03 % 5.0 30,483 1,583 94.81 % 5.0