สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน645372.81496000.023.1 %5.034016.5311486.9795.6 %5.0
รวม 645,373 496,000 23.15 % 5.0 34,017 1,487 95.63 % 5.0