สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1968953.61558352.020.9 %5.043518.4824598.84643.5 %5.0
รวม 1,968,954 1,558,352 20.85 % 5.0 43,518 24,599 43.47 % 5.0