สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1180899.5588275.050.2 %5.036367.773486.04190.4 %5.0
รวม 1,180,900 588,275 50.18 % 5.0 36,368 3,486 90.41 % 5.0