กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต1234756.92198000.0-78.0 %0.050081.33635541.62929.0 %5.0
รวม 1,234,757 2,198,000 -78.01 % 0.5 50,081 35,542 29.03 % 5.0