สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1828004.53579000.0-95.8 %0.069920.03912884.92881.6 %5.0
รวม 1,828,005 3,579,000 -95.79 % 0.5 69,920 12,885 81.57 % 5.0