กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 943555.941403000.0-48.7 %0.032203.0826592.517679.5 %5.0
รวม 943,556 1,403,000 -48.69 % 0.5 32,203 6,593 79.53 % 5.0