สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 772306.25683838.011.5 %5.036846.189315.725674.7 %5.0
รวม 772,306 683,838 11.46 % 5.0 36,846 9,316 74.72 % 5.0