กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ769732.5210000.072.7 %5.031340.092501.592.0 %5.0
รวม 769,733 210,000 72.72 % 5.0 31,340 2,502 92.02 % 5.0