กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา3291117.32380189.027.7 %5.032728.325291.783783.8 %5.0
รวม 3,291,117 2,380,189 27.68 % 5.0 32,728 5,292 83.83 % 5.0