กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว1021033.7605882.040.7 %5.038919.12147490.023-22.0 %0.0
รวม 1,021,034 605,882 40.66 % 5.0 38,919 47,490 -22.02 % 0.5