สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์793741.25604400.023.9 %5.044750.37119101.28957.3 %5.0
สป.พม. สสว 222820.9326437.0-15.8 %0.03004.542286.669923.9 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี80836.50874880.07.4 %3.526146.996445.110475.4 %5.0
รวม 897,399 705,717 21.36 % 5.0 73,902 27,833 62.34 % 5.0