กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1494599.0906600.039.3 %5.049987.55911814.24676.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์63365.96116274.074.3 %5.03572.212310.817435.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี18370.11913721.6125.3 %5.04671.542776.254440.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง16398.29118851.689-15.0 %0.048689.9413368.793.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์16946.347195.057.5 %5.02904.17991734.911540.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี61684.23812714.679.4 %5.05079.89992369.39753.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่23156.1215840.399974.8 %5.07035.41022008.02771.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น21545.1819774.08.2 %4.05443.25981588.304970.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว19003.3599379.050.6 %5.04319.35991252.514971.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง19587.3428538.0-45.7 %0.02217.781987.200410.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร16848.67138.2357.6 %5.02726.33013394.3306-24.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี16671.46911990.7228.1 %5.02840.452173.875523.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์43106.44120463.052.5 %5.04266.81011929.430954.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง18412.97115812.014.1 %5.03813.03179.272516.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี16182.1716270.0-0.5 %0.03820.87012687.536629.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี17710.936916.371-108.4 %0.04601.54982232.338651.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์26003.2611365.056.3 %5.05284.20021612.6569.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา25110.38117076.932.0 %5.04498.73972124.342552.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร18655.28112681.032.0 %5.04260.59033621.76115.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก5907.580119668.449-232.9 %0.06627.66021469.493577.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา20090.6618486.768.0 %4.05569.24023552.2536.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา15296.434687.430269.4 %5.02559.031844.649427.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 16772.678443.049.7 %5.03486.231707.167551.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก16393.0216805.0-2.5 %0.02546.032434.88094.4 %2.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา15743.355250.066.7 %5.04980.51036920.7427-39.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์26827.52915228.043.2 %5.04908.23972589.326947.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง18104.1720964.0-15.8 %0.04339.37992366.4545.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี19526.55120861.0-6.8 %0.04204.33982789.829333.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี16071.518790.045.3 %5.02743.541461.431546.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา20325.8425179.01-23.9 %0.04384.16022169.870150.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล48820.39124059.050.7 %5.04988.22023623.799827.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา20852.05115015.028.0 %5.03893.283996.5366-2.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 23372.0297642.067.3 %5.03443.35991975.274442.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา22379.5816741.025.2 %5.04807.89013574.299625.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี27242.5823649.013.2 %5.03791.15012955.2622.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี17753.3313456.024.2 %5.02681.041965.305526.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา18725.52916998.929.2 %4.514396.763605.173675.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 18007.28915894.011.7 %5.04367.66992192.869449.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร5480.72026060.0-10.6 %0.04443.81011738.74660.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์5793.620118391.859-217.5 %0.03090.41992520.285918.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์60192.46129162.22151.6 %5.04757.08986867.5635-44.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส16891.19112928.323.5 %5.03183.5901ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส19988.258813.055.9 %5.06116.26954090.033.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 16378.8628919.73-76.6 %0.03141.34992174.121330.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี22623.6520539.769.2 %4.56547.37013031.025953.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร17315.9110748.1837.9 %5.04692.10993118.69833.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย32822.69925507.9222.3 %5.012735.247476.110441.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่43534.15217073.0760.8 %5.016138.144161.627974.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก21288.0416761.068.2 %5.05996.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน21749.8320080.0517.7 %3.56759.120114492.638-114.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา18581.13519.081.1 %5.05410.85991110.57279.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก9114.7116570.529-81.8 %0.05161.93993215.790537.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี18081.6812794.0329.2 %5.03408.542195.025435.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์18465.7618547.119-0.4 %0.04915.04981821.042562.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่438470.289584.097.8 %5.0184525.52436.548898.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน23752.587822.067.1 %5.010953.0616908.868236.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี17205.3416103.1896.4 %3.01791.89991601.089510.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง18707.1199884.047.2 %5.06806.20022710.710960.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน16179.7718538.0-14.6 %0.03379.962080.224638.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี21907.1413906.082.2 %5.02720.523203.6609-17.8 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 79835.35243839.045.1 %5.011504.751605.878486.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี173167.06153721.1311.2 %5.09123.33015475.837940.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 85573.39160367.46129.5 %5.09910.963189.5567.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี93940.90691796.02.3 %1.05318.79981850.379565.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 103867.0278721.98424.2 %5.020123.14013.399980.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์67749.781101202.9-49.4 %0.011469.423882.382866.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 48015.4135132.7326.8 %5.015513.593690.937576.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช96404.50872576.74224.7 %5.018171.5293137.633382.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 102919.6763788.99238.0 %5.016047.424121.173374.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน46982.71927549.041.4 %5.021113.332203.856989.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 126375.6981364.97735.6 %5.08582.44043940.845954.1 %5.0
รวม 4,250,926 2,618,733 38.40 % 5.0 703,125 221,427 68.51 % 5.0