กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว552610.75318153.042.4 %5.032168.678042.130475.0 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี448286.4479205.92282.3 %5.017419.653602.0479.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 27283.27931146.07-14.2 %0.017060.995176.530369.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน176599.5689757.34449.2 %5.015655.013856.878975.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี127827.4378883.038.3 %5.05996.94971852.23469.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ73434.03944935.3238.8 %5.015392.825298.789665.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา40144.39852081.102-29.7 %0.015195.413022.580.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง312620.2580602.16474.2 %5.017561.8817095.953159.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา48887.28167787.141-38.7 %0.014548.253702.649974.5 %5.0
รวม 1,807,693 842,551 53.39 % 5.0 151,000 41,650 72.42 % 5.0