สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1054210.8829442.021.3 %5.042452.25824756.3341.7 %5.0
รวม 1,054,211 829,442 21.32 % 5.0 42,452 24,756 41.68 % 5.0