กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)1737069.83128192.0-80.1 %0.0104579.1641699.69960.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด1214832.81699747.0-39.9 %0.0488848.63208620.9557.3 %5.0
รวม 2,951,903 4,827,939 -63.55 % 0.5 593,428 250,321 57.82 % 5.0