กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์527080.5223886.057.5 %5.032403.175451.073283.2 %5.0
รวม 527,081 223,886 57.52 % 5.0 32,403 5,451 83.18 % 5.0