กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง2074247.52250539.0-8.5 %0.083395.96935210.4157.8 %5.0
รวม 2,074,248 2,250,539 -8.50 % 0.5 83,396 35,210 57.78 % 5.0