กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน1240357.01133491.08.6 %4.059886.582ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,240,357 1,133,491 8.62 % 4.0 0 0 0.00 % 0.0