กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร2533185.0344400.086.4 %5.0105038.765306.861894.9 %5.0
รวม 2,533,185 344,400 86.40 % 5.0 105,039 5,307 94.95 % 5.0