กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร996294.631075084.0-7.9 %0.044775.39810707.52376.1 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร11045.014550.0-31.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 34459.83012680.039.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 1,011,799 1,092,314 0.00 % 0.0 44,775 10,708 0.00 % 0.0