กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน772643.13424304.045.1 %5.035532.9498629.79375.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร14425.9641161.0-185.3 %0.05509.64011958.19764.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่10479.711218.0-7.0 %0.09186.712029.095577.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี5733.7313277.0-131.6 %0.018011.852513.405586.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์8221.7118784.5-128.5 %0.010895.942346.774978.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร7422.759813289.9-79.0 %0.012068.7110732.98111.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 6788.2522431.4-230.4 %0.013551.8913586.221473.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี6764.16999798.0-44.9 %0.010369.8992524.226175.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา7584.640117112.0-125.6 %0.09567.793754.223160.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี10448.9629330.5-180.7 %0.011120.814413.500560.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท7305.849611692.8-60.0 %0.06594.11042560.895561.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ8075.870116324.8-102.1 %0.014651.112351.23884.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร8251.66995873.070328.8 %5.010155.4392430.023976.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย9728.190412540.0-28.9 %0.015222.6095244.819365.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่14353.0811839.317.5 %5.018966.844087.233978.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง7638.49027356.03.7 %1.59210.73053472.262.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด4680.99028864.0996-89.4 %0.06963.89991141.092583.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก8908.5411874.0-33.3 %0.016607.6092808.592583.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก6562.64018017.0-22.2 %0.06289.44041953.960468.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม5577.58019201.0-65.0 %0.06243.58012145.441965.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม5286.669913807.51-161.2 %0.09692.24022381.82475.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา10587.416338.0-54.3 %0.018662.593017.9583.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช7164.529810511.0-46.7 %0.012975.0213149.632375.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์6929.469719045.0-174.8 %0.012883.33211.773475.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี7948.419913963.0-75.7 %0.03980.031649.98458.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส7534.0420344.48-170.0 %0.08813.08983387.851861.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน7856.830112110.63-54.1 %0.013982.1893320.024476.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ6847.649912178.0-77.8 %0.08613.41993318.095961.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์7087.26037765.5-9.6 %0.013235.921807.8586.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี9512.7918290.41-92.3 %0.07057.43022241.140468.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5186.46975700.0-9.9 %0.010388.184200.368759.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี6373.31019557.5996-50.0 %0.09062.41994351.773452.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี6506.359916405.6-152.1 %0.05855.64994195.963928.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7491.74027532.4399-0.5 %0.07761.93992170.455672.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา5501.949711759.4-113.7 %0.010573.372173.229579.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบ14907.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1920.8621ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง8786.139618701.5-112.9 %0.07764.21973432.349955.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร5775.399915139.8-162.1 %0.08861.62012222.447574.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก5672.759812930.5-127.9 %0.013490.913824.557671.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี6516.389616716.5-156.5 %0.010300.042124.892679.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์4960.669911781.6-137.5 %0.014530.0512313.00984.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่5963.410212802.78-114.7 %0.010574.451656.433584.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต7331.950220473.0-179.2 %0.03262.93991827.809644.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม6089.0411108.5-82.4 %0.09513.70022091.96978.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร4985.5221337.439-328.0 %0.08620.37013098.472764.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน4935.68993631.026.4 %5.014558.663889.07273.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร6477.798181.5-26.3 %0.08502.94042591.439969.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา8373.66025943.799829.0 %5.08865.26951890.15678.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด8935.969710944.0-22.5 %0.012552.041587.999587.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง7246.160237.02999999.5 %5.07592.2313639.116-79.6 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง7167.260316529.6-130.6 %0.07838.74023767.919451.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี7382.639626171.0-254.5 %0.010231.862088.227579.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี9125.2117580.801-92.7 %0.010322.622787.537673.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง8775.7517849.0-103.4 %0.014589.444357.865270.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน8137.017647.18-116.9 %0.08953.74022069.17876.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย4687.9811457.0-144.4 %0.013852.02829.227579.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ5924.649915025.0-153.6 %0.012222.272004.6183.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร6779.9810288.0-51.7 %0.012731.483478.74872.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา8740.799810383.1-18.8 %0.011388.932248.412680.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล9434.519516725.0-77.3 %0.06627.41022351.418564.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ9933.099624923.0-150.9 %0.05002.21971468.352170.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม5937.570313847.2-133.2 %0.02823.991632.1242.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร53003.19918499.065.1 %5.04660.53032368.285449.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว6410.909711337.6-76.8 %0.011050.195314.827151.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี9142.919913317.0-45.7 %0.07902.16023471.756.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี6269.990211739.0-87.2 %0.03895.38011123.691471.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย6953.390113695.93-97.0 %0.010612.842116.989580.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี7676.754256.044.6 %5.09642.56054080.232957.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี7947.7320556.291-158.6 %0.014796.543509.260576.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ7533.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2150.8496ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย7454.639614834.88-99.0 %0.07264.53033066.139957.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู4350.56016520.0-49.9 %0.08118.83011997.688575.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง5996.870111245.2-87.5 %0.04906.90042803.411442.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ6597.100112663.6-92.0 %0.07414.64992913.123560.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี5985.259821322.721-256.3 %0.014048.243930.957572.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์4396.390118983.49-331.8 %0.011879.437535.941436.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี6025.779812136.2-101.4 %0.011200.852797.56175.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี9849.580110419.02-5.8 %0.016339.15584.386765.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ23606.77931674.98-34.2 %0.012557.992576.648479.5 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17260.39139103.082-126.5 %0.016550.415529.059666.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง65792.88389586.5-36.2 %0.09114.58985514.829639.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี13709.639837.008-190.6 %0.011208.333198.371.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง12830.4748459.992-277.7 %0.014727.823952.65873.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี21546.13123549.98-9.3 %0.014921.4892276.561584.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย12495.1824688.0-97.6 %0.07451.62992488.804966.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด33759.62151079.0-51.3 %0.04463.52982842.081536.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร19672.56154605.879-177.6 %0.07295.22023130.257357.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี37294.0950098.289-34.3 %0.06554.50985693.641613.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส28227.46935354.789-25.2 %0.09281.87992087.345977.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่36967.1844630.68-20.7 %0.019485.0393532.56181.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง40508.03196304.992-137.7 %0.011820.325714.149951.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด65611.28158191.011.3 %5.05154.91025006.232.9 %1.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา24417.62933890.0-38.8 %0.018891.54285.090877.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช45881.21162519.852-36.3 %0.013873.312340.42811.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย29389.78960083.07-104.4 %0.07806.56016490.016616.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา20677.19930368.5-46.9 %0.09208.53903.849957.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง52092.71975377.398-44.7 %0.014887.963580.154376.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ33164.03153735.0-62.0 %0.05815.54328.54894.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์45564.03178022.148-71.2 %0.020018.924042.265679.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา69203.10275714.109-9.4 %0.012926.677695.526440.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี74480.25153898.0-106.6 %0.06807.52988555.7822-25.7 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี49487.5951762.0-4.6 %0.010155.3114481.7555.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี68453.29780796.641-18.0 %0.015635.0215285.10666.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต90164.469190647.69-111.4 %0.09192.15045083.549844.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด101451.54103989.0-2.5 %0.06648.522332.99864.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท101690.79238915.0-134.9 %0.06590.75983151.254952.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช63126.551110604.02-75.2 %0.08111.0503ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ119397.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4786.0161ประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,670,075 3,556,764 -33.21 % 0.5 1,108,611 370,249 66.60 % 5.0