กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์753821.63616438.018.2 %5.037630.94910109.4173.1 %5.0
รวม 753,822 616,438 18.22 % 5.0 37,631 10,109 73.14 % 5.0