สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า699486.75192971.8172.4 %5.030327.0782124.271593.0 %5.0
รวม 699,487 192,972 72.41 % 5.0 30,327 2,124 93.00 % 5.0