สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 891594.88759527.014.8 %5.041701.87143490.887-4.3 %0.0
รวม 891,595 759,527 14.81 % 5.0 41,702 43,491 -4.29 % 0.5