สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค546,430.50259,401.9152.5 %5.029,154.555,364.9281.6 %5.0
รวม 546,431 259,402 52.53 % 5.0 29,155 5,365 81.60 % 5.0