กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 882,598.38567,686.1935.7 %5.033,647.586,475.7480.8 %5.0
รวม 882,598 567,686 35.68 % 5.0 33,648 6,476 80.75 % 5.0