กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1,269,861.501,308,421.10-3.0 %0.039,294.369,568.0475.7 %5.0
รวม 1,269,862 1,308,421 -3.04 % 0.5 39,294 9,568 75.65 % 5.0