สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม2,282,257.801,360,796.5040.4 %5.038,747.1712,646.7067.4 %5.0
รวม 2,282,258 1,360,797 40.37 % 5.0 38,747 12,647 67.36 % 5.0