กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก3,803,122.307,783,816.00-104.7 %0.0115,453.69188,105.09-62.9 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)1,639,242.001,781,287.00-8.7 %0.053,514.42176,426.39-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)4,504,438.003,148,107.3030.1 %5.0139,188.20119,513.8014.1 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )2172331.01416810.034.8 %5.038281.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)872,437.25883,934.63-1.3 %0.036,736.7241,611.85-13.3 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)741,299.69397,917.0046.3 %5.033,853.9225,011.4526.1 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)173448.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09674.51956145.536.5 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)757,009.44606,798.0019.8 %5.037,455.8416,267.5056.6 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)10,714,944.001,258,431.0088.3 %5.053,523.7943,040.2519.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)849,463.19591,147.0030.4 %5.040,620.0645,505.05-12.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)2,370,889.002,234,734.005.7 %2.588,724.9033,886.6061.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)992,646.94598,743.0039.7 %5.039,744.5935,912.059.6 %4.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)7,435,973.506,489,250.0012.7 %5.0181,123.06139,351.5023.1 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)1,099,037.50842,639.0023.3 %5.037,405.8422,781.4039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)1742054.01809278.0-3.9 %0.032218.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)4,228,811.008,337,472.00-97.2 %0.068,283.61113,501.45-66.2 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)35,921,300.0017,759,504.0050.6 %5.0664,634.2524,951.0096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)2,016,767.10969,727.0051.9 %5.080,378.7640,954.1549.0 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)4,684,008.003,225,617.0031.1 %5.085,485.0453,264.0037.7 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.395,544,209.004,109,005.8025.9 %5.0101,525.6225,425.0075.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)3,370,012.504,010,228.00-19.0 %0.0134,486.02164,520.55-22.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)5,235,104.503,044,930.3041.8 %5.098,109.2456,641.7542.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)743,368.94222,117.0070.1 %5.031,884.122,745.0091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)602,667.7566,635.0088.9 %5.031,086.842,807.1091.0 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)582,412.69289,890.0050.2 %5.030,852.3616,397.0546.9 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)5,249,774.503,015,542.3042.6 %5.0100,086.4691,508.908.6 %4.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)2,421,685.801,728,291.0028.6 %5.043,506.0633,987.0021.9 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)8688845.03836823.055.8 %5.0154789.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.2138873.81814633.015.2 %5.043624.559ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57484.25ประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช7,697,440.005,167,780.5032.9 %5.021,856.7824,073.50-10.1 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.677,957.13212,883.9168.6 %5.014,638.4412,290.2516.0 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.600,185.31185,835.5069.0 %5.046,228.9817,865.7561.4 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.251,597.03194,135.0022.8 %5.07,959.795,825.2526.8 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)4018560.52059765.048.7 %5.073431.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)10,885,991.006,356,409.5041.6 %5.0369,328.6998,173.3573.4 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)5107666.52649453.048.1 %5.095837.539ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)1.2188389E+74519963.062.9 %5.0236806.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท1915013.81.3620093E+7-611.2 %0.057426.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 12261496.34132979.8-82.8 %0.042820.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.981379.5393669.059.9 %5.020688.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.200067.73107592.6146.2 %5.036801.672ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.904111.13326139.063.9 %5.022782.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.11926276.89794263.0-408.5 %0.052834.609ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.22,938,482.501,946,522.3033.8 %5.051,011.0942,379.8016.9 %5.0
บชร.35,509,977.003,453,648.5037.3 %5.094,980.24134,735.09-41.9 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)474,907.03181,335.5061.8 %5.09,707.927,830.0019.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.418,718.5996,661.6976.9 %5.07,432.726,032.3018.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.268,022.2230,218.4488.7 %5.06,879.126,687.002.8 %1.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1.9578902E+75.2329252E+7-167.3 %0.0349348.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)1,195,134.60585,832.0051.0 %5.039,745.8436,020.109.4 %4.5
พล.ร.11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)4,254,804.001,308,657.4069.2 %5.086,330.0262,113.8028.1 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1.0365781E+72.5743408E+7-148.3 %0.0178519.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.821,441.81368,387.0055.2 %5.017,769.514,740.0073.3 %5.0
พัน.สท.271,521.53153,024.4143.6 %5.036,873.785,207.4085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)5,696,837.502,461,609.0056.8 %5.0105,821.6498,435.817.0 %3.5
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)2,756,319.50637,215.0076.9 %5.0124,887.8426,970.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 314,642,052.003,300,940.5028.9 %5.079,944.9636,316.9554.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)4,953,090.502,104,660.0057.5 %5.093,788.7556,629.7539.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 364,318,549.003,785,360.0012.3 %5.074,471.2887,846.80-18.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )2,962,483.80961,558.5067.5 %5.056,893.6055,907.251.7 %0.5
มทบ.11 และ นขต.3032421.52063140.032.0 %5.057583.242ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)3052033.33399439.3-11.4 %0.056602.648ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.151.0070341E+72.641657E+7-162.3 %0.0190192.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)1,741,678.90486,330.6372.1 %5.041,214.9622,959.2544.3 %5.0
มทบ.225,923,266.502,418,203.3059.2 %5.0117,692.8663,990.0045.6 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)ไม่ครบ1028335.4ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)2,344,447.801,063,932.4054.6 %5.046,452.6021,829.5053.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )2,050,731.50589,926.0071.2 %5.040,243.9224,195.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)ไม่ครบ833331.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ49233.898ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)1,755,249.30690,744.0060.6 %5.033,813.1824,178.9528.5 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)2,374,599.501,104,818.3053.5 %5.046,603.2215,371.7567.0 %5.0
มทบ.3103,916,999.80419,458.1389.3 %5.071,367.7847,073.7034.0 %5.0
มทบ.322,237,087.801,145,887.4048.8 %5.041,879.5835,831.7514.4 %5.0
มทบ.342,287,863.501,092,878.0052.2 %5.049,124.8021,835.6555.6 %5.0
มทบ.352,767,190.301,673,891.5039.5 %5.054,611.2639,271.2028.1 %5.0
มทบ.371,968,932.50650,740.0066.9 %5.037,742.0418,037.6052.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.1785700.9599539.1966.4 %5.034646.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)806,449.13317,464.5060.6 %5.014,184.006,352.7555.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)1,723,911.40537,103.9468.8 %5.034,328.5227,234.9020.7 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)2,185,143.00689,911.9468.4 %5.040,908.7213,751.1066.4 %5.0
ร.31 รอ.4857618.09672437.0-99.1 %0.095045.211ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)971,735.69237,344.0275.6 %5.050,617.1524,062.7552.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)1,975,958.90786,355.3160.2 %5.036,815.1732,203.9512.5 %5.0
รพ.ของ ทภ.12828054.01.0286136E+7-263.7 %0.08703.4502ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.803,493.75413,684.0048.5 %5.03,320.021,875.0043.5 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.285,962.94216,076.7824.4 %5.015,855.297,738.0051.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.323,170.091,004,215.00-210.7 %0.08,260.6223,196.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10902.0ประเมินไม่ได้0.0
รร.ส.สส.460686.88374172.018.8 %5.018974.689ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)9,041,441.0018,498,568.00-104.6 %0.047,480.2999,935.65-110.5 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)2,878,292.802,188,144.5024.0 %5.020,635.7721,099.60-2.2 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)707,732.94468,371.1633.8 %5.026,975.6320,036.0025.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก498,721.16884,581.00-77.4 %0.014,152.543,014.7078.7 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)1,403,801.901,471,687.00-4.8 %0.036,927.738,582.8576.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.983754.63433861.055.9 %5.049576.352ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 6,501,177.502,511,455.0061.4 %5.0323,130.6969,562.3078.5 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)3,906,558.002,173,901.8044.4 %5.0156,327.8492,258.0541.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)491,106.91277,949.0043.4 %5.045,053.0212,200.2572.9 %5.0
รวม 333,109,180 328,701,470 1.32 % 0.5 5,139,608 3,144,020 0.00 % 0.0