กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1,677,083.801,131,959.5032.5 %5.043,427.809,634.1177.8 %5.0
รวม 1,677,084 1,131,960 32.50 % 5.0 43,428 9,634 77.82 % 5.0