กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 1,463,377.50998,000.0031.8 %5.047,286.1212,193.1274.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ339,835.66258,000.0024.1 %5.02,676.533,860.63-44.2 %0.0
รวม 1,803,213 1,256,000 30.35 % 5.0 49,963 16,054 67.87 % 5.0