กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 1,460,159.10998,000.0031.7 %5.047,286.1210,390.9578.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ339,088.81258,000.0023.9 %5.02,676.533,860.63-44.2 %0.0
รวม 1,799,248 1,256,000 30.19 % 5.0 49,963 14,252 71.48 % 5.0