กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ1,132,962.60198,800.5982.5 %5.030,552.184,477.7785.3 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี371,674.66106,864.0071.2 %5.015,691.411,141.8792.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์109,137.9837,470.4765.7 %5.014,638.622,865.3380.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง174,497.3046,797.0173.2 %5.016,851.953,026.4382.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค249,093.67199,839.0019.8 %5.09,212.673,788.5758.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น114,966.7019,358.0083.2 %5.015,009.862,652.9682.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม345,053.2860,040.0082.6 %5.015,941.622,576.1483.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี267,198.2851,950.0080.6 %5.010,662.422,465.8576.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา83,269.2431,830.0261.8 %5.017,806.644,472.6574.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา102,263.0461,981.9239.4 %5.010,341.182,622.3474.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)522,082.9146,177.0091.2 %5.025,953.771,472.6794.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี232,928.95103,664.5155.5 %5.014,382.304,786.5066.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต238,218.6145,887.1680.7 %5.07,425.642,373.5968.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 148,650.73104,106.0030.0 %5.011,049.202,076.6581.2 %5.0
รวม 4,091,998 1,114,766 72.76 % 5.0 215,519 40,799 81.07 % 5.0