จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,711.44906.0066.6 %5.0416.32245.4641.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,315.621,858.0044.0 %5.0625.49137.1278.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,225.012,020.8037.3 %5.0644.5179.1087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี24,220.8717,301.6028.6 %5.02,679.21902.3966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี8,965.181,221.0086.4 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,319.381,007.0076.7 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ18,617.051,456.0092.2 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,883.37509.0086.9 %5.0274.5765.5576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,983.84385.0090.3 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,979.52663.0083.3 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,826.38418.0089.1 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,219.592,186.0048.2 %5.0655.44432.8034.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,805.281,141.5070.0 %5.0485.07399.0017.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,109.855,815.2918.2 %5.01,176.97455.2061.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,975.621,241.0058.3 %5.0625.42422.4332.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,384.881,223.0063.9 %5.0568.45572.68-0.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,260.632,487.3260.3 %5.01,744.791,773.96-1.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,048.104,640.56-126.6 %0.0475.30429.409.7 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,881.992,523.9048.3 %5.01,138.91623.2545.3 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,189.951,605.0061.7 %5.0834.66524.7137.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,870.7912,695.00-84.8 %0.01,291.0597.7792.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,746.251,534.0059.1 %5.0719.91288.5659.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,189.1510,844.1017.8 %5.04,309.67276.4593.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,306.448,371.0718.8 %5.03,614.5697.6097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ873.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,801.88793.0071.7 %5.0492.38170.6865.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,672.403,593.402.2 %1.0777.61435.4944.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,077.8047,406.80-833.6 %0.01,348.061,613.85-19.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,862.332,616.0032.3 %5.0758.77459.6739.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,673.4617,788.80-131.8 %0.01,272.2551.1296.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,428.4415,710.00-8.9 %0.01,783.08784.2556.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,582.011,597.0086.2 %5.0587.45178.0169.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,849.142,108.0056.5 %5.0720.56301.6458.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ423.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,995.963,151.8036.9 %5.01,233.93260.9078.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,176.594,407.00-38.7 %0.0568.4325.3295.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,952.992,662.0092.4 %5.01,101.66613.7044.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 878,887.5023,225.2297.4 %5.07,571.55741.8090.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,760.5616,171.68-239.7 %0.0310.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,974.521,023.0065.6 %5.0454.34225.5150.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,597.692,775.0022.9 %5.0720.33237.2767.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,895.232,290.0053.2 %5.0682.53285.9558.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,442.333,750.0015.6 %5.0986.80558.4443.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,914.372,423.0038.1 %5.0685.9883.7787.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,798.113,943.0317.8 %5.01,052.29451.4957.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,172.442,017.4836.4 %5.0492.37113.6976.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,312.5215,512.8543.2 %5.01,204.70380.0068.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,264.1912,039.06-182.3 %0.01,851.43676.3163.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,147.837,433.2543.5 %5.02,887.87456.3584.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี72,445.0118,593.8174.3 %5.0425.76399.986.1 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,006.975,127.96-70.5 %0.0308.52231.6624.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี82,796.28120,712.00-45.8 %0.01,505.961,580.00-4.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,916.3125,488.005.3 %2.5668.38650.412.7 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี259,788.4434,536.0086.7 %5.02,878.03780.4472.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,057.9019,768.00-145.3 %0.01,567.041,678.67-7.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,597.623,193.8011.2 %5.0777.14916.81-18.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,695.86705.0073.8 %5.09,049.03235.8297.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,074.0921,317.04-51.5 %0.04,309.257,439.00-72.6 %0.0
รวม 1,680,655 527,932 68.59 % 74,796 31,297 58.16 %