จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,711.44906.0066.6 %5.0416.32245.4641.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,315.621,858.0044.0 %5.0625.49137.1278.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,225.012,020.8037.3 %5.0644.5179.1087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี24,220.8721,132.0012.8 %5.02,679.21902.3966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี8,965.181,221.0086.4 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,319.381,007.0076.7 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ18,617.051,456.0092.2 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,883.37509.0086.9 %5.0274.5765.5576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,983.84385.0090.3 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,979.52663.0083.3 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,826.38418.0089.1 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,219.592,186.0048.2 %5.0655.44432.8034.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,805.281,141.5070.0 %5.0485.07399.0017.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,109.855,815.2918.2 %5.01,176.97455.2061.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,975.621,241.0058.3 %5.0625.42422.4332.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,384.881,223.0063.9 %5.0568.45572.68-0.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,660.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,516.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,048.104,640.56-126.6 %0.0475.30429.409.7 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,881.992,523.9048.3 %5.01,138.91623.2545.3 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,189.951,605.0061.7 %5.0834.66524.7137.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,870.7912,695.00-84.8 %0.01,291.0597.7792.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,746.251,534.0059.1 %5.0719.91288.5659.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,387.5410,844.1019.0 %5.04,385.74276.4593.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,306.448,371.0718.8 %5.03,614.5697.6097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,794.25793.0071.6 %5.0492.38170.6865.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,672.403,593.402.2 %1.0777.61435.4944.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,077.8047,406.80-833.6 %0.01,348.061,613.85-19.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,862.332,616.0032.3 %5.0758.77459.6739.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,673.4617,788.80-131.8 %0.01,272.2551.1296.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,428.4415,710.00-8.9 %0.01,783.08784.2556.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,582.011,597.0086.2 %5.0587.45178.0169.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,849.142,108.0056.5 %5.0720.56301.6458.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,995.963,151.8036.9 %5.01,233.93260.9078.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ4,407.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36.73ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,959.582,662.0092.4 %5.01,101.98613.7044.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 878,887.5023,225.2297.4 %5.07,571.55741.8090.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,760.5616,171.68-239.7 %0.0310.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,974.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5454.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,597.692,775.0022.9 %5.0720.330.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,895.232,290.0053.2 %5.0682.53285.9558.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,442.333,750.0015.6 %5.0986.80558.4443.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี5,872.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5438.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,798.113,943.0317.8 %5.01,052.29451.4957.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,172.442,017.4836.4 %5.0492.40113.6976.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 111,127.7515,512.85-39.4 %0.01,204.70380.0068.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,264.1912,039.06-182.3 %0.01,851.43676.3163.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,147.837,433.2543.5 %5.02,887.87456.3584.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,006.975,127.96-70.5 %0.0308.52231.6624.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี72,445.0118,593.8174.3 %5.0425.76399.986.1 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี82,618.66120,712.00-46.1 %0.01,505.961,580.00-4.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,916.3125,488.005.3 %2.5668.38650.412.7 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,057.9019,768.00-145.3 %0.01,567.041,678.67-7.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,597.623,193.8011.2 %5.0777.14916.81-18.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,695.86705.0073.8 %5.09,049.03235.8297.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,074.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,309.257,439.00-72.6 %0.0
รวม 1,374,301 465,569 66.12 % 68,541 28,172 58.90 %