จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,171.87609.0080.8 %5.0249.75107.0657.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,510.273,468.001.2 %0.5363.81114.0068.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,215.072,216.0031.1 %5.0477.940.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,332.615,308.2027.6 %5.01,561.85591.8562.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,783.23888.0081.4 %5.0214.2640.8580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,163.381,233.0070.4 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,666.94489.0091.4 %5.0153.6634.2077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,873.86740.0080.9 %5.0157.6157.8663.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,845.41289.0092.5 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,934.78362.0090.8 %5.0145.6452.2564.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,315.581,809.0045.4 %5.0539.17618.22-14.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,876.262,232.0042.4 %5.0744.13470.4136.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,093.631,395.0054.9 %5.0439.91518.29-17.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,791.071,023.0063.3 %5.0325.81156.8251.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,298.561,698.6060.5 %5.0915.31942.47-3.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,891.973,516.60-85.9 %0.0382.16520.58-36.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,017.863,489.0013.2 %5.0801.18557.6530.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,774.7211,069.616.0 %3.01,257.5695.3892.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,516.032,001.0043.1 %5.0611.05368.3139.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,989.15777.0074.0 %5.0515.9763.4587.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,748.53919.0066.6 %5.0306.80299.622.3 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,438.212,615.0023.9 %5.0511.55351.8631.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,975.816,109.35-22.8 %0.01,105.441,010.678.6 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,116.324,564.0025.4 %5.01,428.74769.5146.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,304.611.00100.0 %5.0361.300.9599.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี4,999.0912,570.22-151.5 %0.01,181.53225.7880.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,968.861,301.0088.1 %5.0367.82388.92-5.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,632.263,028.4116.6 %5.0649.09718.55-10.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,497.021.0099.9 %5.0582.590.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,780.352,019.6057.8 %5.0649.09547.4815.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,295.304,672.62-41.8 %0.0458.8947.3789.7 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,344.322,201.0034.2 %5.0534.99204.7061.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 49,950.661.00100.0 %5.0665.800.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,976.931,136.0061.8 %5.0287.78142.0750.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,380.421.00100.0 %5.0534.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,830.241,319.0053.4 %5.0258.99161.6237.6 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,973.384,170.17-5.0 %0.0611.05386.0436.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,361.312,243.6033.3 %5.0534.99158.9270.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,940.939,443.00-18.9 %0.02,189.38481.3078.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,071.289,849.1211.0 %5.0753.760.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)23,597.991.00100.0 %5.02,495.15421.9583.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,792.272,634.005.7 %2.5226.27346.00-52.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,743.3914,761.4870.3 %5.0851.63519.1339.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,217.6816,410.0053.4 %5.0503.70567.13-12.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี82,280.9529,864.0063.7 %5.0524.831,146.85-118.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,722.3220,480.005.7 %2.5435.071,021.32-134.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี52,619.261.00100.0 %5.0591.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,683.1212,729.00-19.2 %0.01,019.641,111.70-9.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,165.311,887.0040.4 %5.0463.07136.8070.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,693.15826.0082.4 %5.0287.78300.70-4.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,718.987,536.3579.5 %5.02,091.423,168.92-51.5 %0.0
รวม 547,883 219,908 59.86 % 33,216 20,112 39.45 %