สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี598,476.63356,494.0040.4 %5.06,861.721,434.0079.1 %5.0
รวม 598,477 356,494 40.43 % 6,862 1,434 79.10 %