สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม140,801.33125,931.0010.6 %5.05,783.02614.1589.4 %5.0
รวม 140,801 125,931 10.56 % 5,783 614 89.38 %